Logopedische zorg de komende tijd

Logopedische zorg de komende tijd

Door admin op 9 juni 2020

Logopedische zorg de komende tijd


Vanaf 11 mei 2020 mag logopedie in ons communicatiecentrum en aan huis weer gegeven worden als dit nodig is.

Vanuit Communicatiecentrum Taalstroom gaan wij voorzichtig en professioneel om met de huidige Coronacrisis. Wij zijn ons bewust van alle risico’s en zullen er alles aan doen om deze risico’s tot een minimum te beperken. Onze behandelruimte is aangepast zodat we 1,5 meter afstand kunnen houden en we ons aan de hygiëne-regels kunnen houden.

De cliënten worden zoveel mogelijk op afstand behandeld. Wanneer dat niet mogelijk of wenselijk is, is behandeling in ons centrum of aan huis mogelijk. Cliënten worden voor de behandeling gescreend op aanwezigheid van, klachten passend bij COVID-19, ook van milde klachten.

Wij werken volgens coronaprotocol.

Wat kunnen wij bieden?


Cliënten worden in principe op afstand gezien/gesproken, via beeldbellen of telefonisch.

  • Beeldbellen via smartphone, tablet of laptop.
    Wij doen dit via ClickDoc, een door de NVLF aanbevolen programma, dat veilig is bevonden. Ook willen we zoveel mogelijk gebruik maken van digitale oefenprogramma’s die voor onze doelgroep geschikt zijn.
  • De behandeling duurt net zo lang als een normale behandeling.
    Dit wordt nu door alle zorgverzekeraars vergoed.
  • Telefonisch consult duurt 10- 15 minuten en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Een telefonisch consult van 30 minuten wordt alleen door CZ en Zilveren Kruis vergoed.
  • Oefeningen sturen via mail of post, liefst in combinatie met één van bovenstaande behandelingen.
  • Zo nodig zal er logopedische zorg in het communicatiecentrum of aan huis plaats vinden.
  • Groepsbehandelingen zullen op afstand in het communicatiecentrum plaatsvinden.