Tarieven

Betalingsafspraken logopedie bij gecontracteerde verzekeraars 2020

Logopedie valt onder de basisverzekering.
Dit betekent dat wanneer uw eigen risico nog niet is overschreden de declaratie ten laste komt van uw eigen risico. Wanneer uw eigen risico is overschreden hoeft u geen eigen bijdrage meer te betalen. Communicatiecentrum Taalstroom heeft contracten getekend met vrijwel alle zorgverzekeraars.
Wij declareren de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U hoeft zelf niets te doen.

De bedragen die door de zorgverzekeraars worden vergoed zijn als volgt:
(Dit is het bedrag dat van uw eigen risico wordt afgeschreven)

CZZilveren KruisVGZMenzisCaresqASR/DitzoDSWZorg en ZekerheidONVZ
Anamnese en onderzoek na verwijzing€70,30€52,26€63,67€76,21€55,59€66,62€70,95€59,13 €58,65
Eénmalig logopedisch onderzoek€70,30 €71,35€65,54€76,21 €69,81€69,75€74,20€73,77 €73,20
Individuele zitting                                         €35,20€36,38€33,29€38,11€34,89€34,87€36,90€36,38 €38,30
Individuele zitting afasie                                  €70,30€71,35€65,54€76,21 €69,81€69,75€74,20 €73,77 €76,60
Lange zitting voor specifieke aandoeningen    nvt€71,35€44,52€76,21 €69,81€69,75€74,20 €73,77 €76,60
Individuele zitting telelogopedie        nvt €36,38 nvt€32,86 nvt nvt€36,90 nvt €38,30
Telelogopedie bij afasie                                       nvt €71,35 nvt€65,73 nvt nvt€74,20 nvt €76,60
Telefonische zitting                                             nvt     nvt €33,29€12,70€23,97 nvt€36,90 €18,45 €38,30
Groepsbehandeling voor 2 personen pp.€35,20€36,38€33,29€44,86€34,25€36,03€55,60 €41,26 €45,75
Groepsbehandeling voor 3 personen pp.€27,40€25,31€29,96€29,89€27,42€32,61€37,00 €27,52 €30,55
Groepsbehandeling voor 4 personen pp.€23,45€22,54€24,24€22,43€20,59€28,44€27,25 €20,66 €22,90
Groepsbehandeling voor 5-10 personen pp.€14,10€17,01€17,48€12,80€10,90€19,57€15,85 €16,52 €18,35
Toeslag voor behandeling aan huis€11,75€17,02€12,38€17,74€12,50€19,46€20,15 €19,09 €17,25
Toeslag voor behandeling in een instelling€5,85€17,02€ 6,45€ 8,87€  5,75€19,46€20,15 €9,58 €7,80
Instructie/overleg mantelzorgers/verzorgers    nvt€35,67€33,29€38,11€34,90€34,82€36,90 €36,89 €38,30
Bij de intake zal naast de intake een reguliere zitting worden gerekend, dit is een afspraak met de zorgverzekering om kosten van onderzoek en verslaglegging te dekken.

Betalingsafspraken bij niet-gecontracteerde verzekeraars

Communicatiecentrum Taalstroom heeft momenteel nog geen contract met VRZ. Wanneer u bij deze aanbieder verzekerd bent, dan brengen wij de tarieven bij u in rekening. U kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan het geheel of een gedeelte terug van uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw verzekering

De tarieven van de meest voorkomende behandelingen zijn:

Individuele zitting van 30 minuten   €40,53
Individuele zitting bij afasie of voor intake/onderzoek van maximaal 60 minuten   €81,60
Toeslag voor behandeling aan huis   €22,99

Dit zijn de tarieven zoals vastgesteld door Communicatiecentrum Taalstroom. Per 1 januari 2013 mogen de zorgverzekeraars zelf het tarief bepalen. Het kan zijn dat de tarieven afwijken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw verzekering.

Restitutiepolis

Wanneer u een restitustiepolis heeft sturen wij u de factuur u toe. In de meeste gevallen vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten.

Heeft u vragen?

Vraag bij uw verzekeraar na hoe het in uw situatie geregeld is.
U kunt contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft over de hoogte van de tarieven of over de betalingsregeling.