Neurorevalidatieteam Thuis Verder

Communicatiecentrum Taalstroom is aangesloten bij het neurorevalidatieteam Thuis Verder. Thuis Verder is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde behandelaren. Deze behandelaren zijn allemaal gespecialiseerd in de neurorevalidatie. Neurorevalidatie richt zich op het zo zelfstandig mogelijk leren leven met een neurologische aandoening. Samen met u worden de doelen voor uw revalidatie opgesteld. Hierbij is ook de betrokkenheid van uw familie of andere naasten in uw omgeving van belang.

Klink hier voor meer informatie.