Individuele therapie

Therapie

Communicatiecentrum Taalstroom biedt logopedische behandeling voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Zoals bijvoorbeeld mensen met taal- en spraakproblemen na een beroerte, bij dementie of een neurodegeneratieve aandoening. We bieden zorg op maat geheel passend bij de cliënt en zijn omgeving. Hierbij worden de talenten, interesses en sterke kanten benut. Naast individuele therapie is er mogelijkheid tot groepstherapie. Bovendien is er mogelijkheid om deel te nemen aan specifieke activiteiten zoals creatieve groepstherapie, afasiekoor, het maatjesproject en lotgenotencontact.

Individuele therapie

Wij bieden individuele logopedisch behandeling om de communicatie/taal- en spraak te bevorderen/optimaliseren dan wel te behouden. Hierbij wordt zorg op maat geboden. We behandelen onder andere afasie, dysartrie, rechterhemisfeer-taalstoornissen, spraakapraxie. Mochten zich naast communicatieproblemen ook slikproblemen voordoen kan de cliënt hier begeleiding bij ontvangen. Ook hierin zijn wij gespecialiseerd.

Werkwijze

Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij een afspraak met u voor een intake-gesprek. We bespreken dan wat uw klachten zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat u wilt bereiken. Daarna volgt mogelijk een onderzoek.
Voor een behandeling heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. De eerste keer moet u ook een geldig ID-bewijs meebrengen.

Aanmelden voor individuele logopedische behandeling

Klik hier om u aan te melden en een afspraak te maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen.