Klachten

Wanneer u een vraag of een klacht heeft kunt u deze met ons bespreken. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de NVLF:

Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70

Communicatiecentrum Taalstroom volgt de klachtenregeling van de NVLF.