Afasie

Afasie

Afasie is een stoornis van de taal, veroorzaakt door een hersenbeschadiging, zoals een CVA (hersenbloeding of – infarct) of een ongeluk (trauma). Daardoor kan de communicatie door middel van spreken, begrijpen, lezen en schrijven moeilijker worden.

Welke problemen precies optreden en hoe ernstig de stoornis is hangt af van de plaats van de hersenbeschadiging. Dit is bij iedere afasiepatiënt verschillend.

Daarnaast kunnen problemen ontstaan door verlamming en een veranderde waarneming. Soms is het moeilijk om te plannen, meerdere dingen tegelijk te doen of initiatief te nemen. Ook een verminderde concentratie of geheugen kunnen een rol spelen.

Klik hier voor een korte film met meer informatie over afasie.

Wat is afasietherapie?

Wanneer een afasie is ontstaan zal men over het algemeen zo snel mogelijk willen beginnen met de therapie, omdat in het begin de grootste kans op herstel van het hersenletsel bestaat. De logopedist begint met het onderzoeken en observeren van wat er nog mogelijk is en wat er moeilijk gaat. Daarvoor zijn verschillende tests ontwikkeld. Daarnaast zal bekeken worden hoe de patiënt zich op dat moment kan uiten en of het mogelijk en nodig is een hulpmiddel te gebruiken. Aan de patiënt en de familie wordt uitleg gegeven over afasie in het algemeen en wat dit betekent in dit specifieke geval.

Daarna volgt vaak een revalidatie-fase in het revalidatiecentrum of verpleeghuis. Soms kan iemand thuis revalideren. In deze fase wordt intensief geoefend om herstel van de hersenfuncties te bevorderen. Daarnaast wordt geoefend met alternatieven.

Na enkele weken tot maanden zal het herstel minder snel gaan en wordt het belangrijker hoe iemand omgaat met de mogelijkheden die hij heeft in de dagelijkse situatie. Omdat iemands situatie en mogelijkheden kunnen veranderen in de loop van de jaren , kan het ook na enkele jaren nog zinvol zijn afasietherapie te volgen. Dit kan eventueel ook een groepsbehandeling zijn.

De logopedist begeleidt de patiënt en zijn familie om zo goed mogelijk met elkaar te kunnen communiceren. Daarnaast is een doel van de therapie dat iemand zijn of haar oude bezigheden weer kan gaan oppakken of andere bezigheden kan vinden die passen bij zijn/haar mogelijkheden.

Sinds april 2014 ben ik geregistreerd als afasietherapeut. Dit betekent dat ik gespecialiseerd ben in de behandeling van afasie, hiervoor jaarlijks bijscholing volg en meer tijd mag nemen per behandelsessie.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op: