Telelogopedie

Therapie

Communicatiecentrum Taalstroom biedt logopedische behandeling voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Zoals bijvoorbeeld mensen met taal- en spraakproblemen na een beroerte, bij dementie of een neurodegeneratieve aandoening. We bieden zorg op maat geheel passend bij de cliënt en zijn omgeving. Hierbij worden de talenten, interesses en sterke kanten benut. Naast individuele therapie is er mogelijkheid tot groepstherapie. Bovendien is er mogelijkheid om deel te nemen aan specifieke activiteiten zoals creatieve groepstherapie, afasiekoor, het maatjesproject en lotgenotencontact.

Telelogopedie

Wij bieden ook individuele logopedisch behandeling via beeldverbinding met smartphone, tablet of laptop. Wij doen dit via ClickDoc, een programma die voldoet aan alle gestelde eisen wat betreft kwaliteit en privacy. Cliënten ontvangen een handleiding voor ClickDoc.

Telefonisch consult

Ook is een telefonisch consult mogelijk voor advies of overleg. Een telefonisch consult duurt 10-15 minuten. Dit wordt alleen door CZ en Menzis vergoed.

Oefeningen

We maken bij de bovenstaande behandelingen gebruik van verschillende logopedische digitale oefenprogramma’s. Daarnaast kunnen we oefeningen per post of mail toezenden. 

Werkwijze

Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij een afspraak met u voor een intake-gesprek. We bespreken dan wat uw klachten zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat u wilt bereiken. Daarna volgt mogelijk een onderzoek.
Voor een behandeling heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. De eerste keer moet u ook een geldig ID-bewijs tonen. 

Bij voorkeur zal het intake-gesprek en onderzoek niet via telelogopedie plaatsvinden. Echter, door de huidige maatregelen rondom het Coronavirus bieden wij dit, zo mogelijk, wel via beeldbellen aan. Alleen op nadrukkelijk verzoek van een arts brengen wij een huisbezoek, mits wij zelf en onze huisgenoten gezond zijn.

Aanmelden voor individuele logopedische behandeling

Klik hier om u aan te melden en een afspraak te maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen.