Groepstherapie

Therapie

Communicatiecentrum Taalstroom biedt logopedische behandeling voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Zoals bijvoorbeeld mensen met taal- en spraakproblemen na een beroerte, bij dementie of een neurodegeneratieve aandoening. We bieden zorg op maat geheel passend bij de cliënt en zijn omgeving. Hierbij worden de talenten, interesses en sterke kanten benut. Naast individuele therapie is er mogelijkheid tot groepstherapie. Bovendien is er mogelijkheid om deel te nemen aan specifieke activiteiten zoals creatieve groepstherapie, afasiekoor, het maatjesproject en lotgenotencontact.

Groepstherapie

Naast individuele therapie biedt het communicatiecentrum ook groepstherapie. Er wordt naar gestreefd dat deelnemers aan de groep geplaatst worden in een groep die bij hem of haar past. Gekeken wordt naar communicatieniveau, opleidingsniveau, hulpvraag en persoonlijke voorkeur. Groepsleden kunnen zowel persoonlijke doelen als een gezamenlijk doel nastreven. Groepsleden zijn er om elkaar te steunen, van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en voor lotgenotencontact. Groepstherapie kan plaatsvinden doormiddel van oefeningen, gesprekken, een spel maar ook door activiteiten. Deelnemers kunnen ook aan meerdere groepstherapieën per week deelnemen. We bieden zorg op maat en sluiten zo veel mogelijk aan op de wensen en mogelijkheden van cliënten.

Groepsbehandelingen worden steeds in modules van circa 12 weken gegeven. Vooraf vindt een intake en eventueel onderzoek plaats en stellen we samen uw persoonlijke doelen vast. Na afloop evalueren we deze en bespreken we hoe u verder gaat.
Wanneer u start met een groep wordt in de eerste behandeling het gezamenlijke doel vastgesteld.

Bij genoeg deelnemers kunnen er ook de volgende specifieke groepsbehandelingen plaatsvinden. Ook hierbij worden zowel persoonlijke als gezamenlijke doelen nagestreefd.

Communicatiegroepen

Taaloefengroep

Samen bezig zijn met taal. Doormiddel van taaloefeningen, taalspelen en gesprekken. Je helpt en stimuleert elkaar. Samen sta je sterk!

Communicatiegroep

Samen communiceren in de breedste zin van het woord. Door gesprekken, taal- of spraakoefeningen of iets anders. Je maakt gebruik van alle middelen die je tot je beschikking hebt. Je luistert naar elkaar, steunt elkaar en voert samen een gesprek.

Alternatieve communicatie groep

Wil je graag meer oefenen met je communicatie-hulpmiddel of met andere middelen dan spraak? Zoals gebaren, aanwijzen of laten zien op je tablet? En wil je dit graag samen doen met anderen die hier ook gebruik van maken? Dan is deze groep iets voor jou!

Taal en geheugen

Wanneer je geheugen je in de steek laat kan het zijn dat het vinden van woorden en het voeren van gesprekken ook moeilijker wordt. In deze groep krijg je informatie over hoe je toch een prettig gesprek kunt blijven voeren. Door te leren hoe een gesprek werkt, wat je kunt doen als je de woorden niet kunt vinden en hoe je gebruik kan maken van hulpmiddelen.

Tablet / computer / smartphone

Je maakte al gebruik van je computer, smartphone of tablet en wilt het nu weer oppakken. Of je wilt leren omdat het je kan helpen bij het communiceren met anderen of bij het oefenen van taal of spraak.

Gespreksgroep/discussiegroep

Samen kun je communiceren en discussiëren over verschillende onderwerpen. De groepen worden samengesteld op basis van interesse, communicatie- en opleidingsniveau. Waar wil je het over hebben?

Poëziegroep

Samen een gesprek voeren over poezië of zelf een gedicht schrijven. Poëzie komt in vele vormen. Wie weet schuilt er in u wel een dichter! Berber Broeders is naast logopedist ook professioneel schrijfster en zal u hierbij begeleiden.

Communiceren en kunst

Samen communiceren over kunst. Kunstwerken, kunstenaars, kunstgeschiedenis. Er valt heel wat over te zeggen. Doet u mee?

Lees- en schrijfgroep

Wil je weer beter een kaart of brief kunnen schrijven. Of wil je de krant of een boek lezen? In deze groepen kan op verschillend niveau worden geoefend met lezen en schrijven.

Training geheugen/oriëntatie- en planvaardigheden

Heb je problemen met geheugen? Kunt u zich steeds moeilijker oriënteren? Heeft u moeite met het plannen van een activiteit of het hanteren van een agenda? We kunnen dit gezamenlijk oefenen om uw dagelijkse leven makkelijker te maken. Taal/communicatiemiddelen worden ingezet ter ondersteuning bij deze vaardigheden.

Lotgenotengroep

Zullen we samen deze groep vorm geven? Waar heeft u behoefte aan? Wekelijks een kopje koffie drinken? Een spelletje doen? Zegt u het maar, wij denken graag mee.

Mantelzorgers

Samen communiceren, daar gaat het om. De mantelzorger wordt betrokken bij de therapie. We bieden advies, begeleiding en ondersteunen eventueel lotgenotencontact.

Activiteitengroepen

Koken/bakken

Wil je graag wekelijks samen koken/bakken? Daarbij moet gecommuniceerd worden. Wie zoekt het recept uit? Wie stelt het boodschappenlijstje samen? Wat is de taakverdeling tijdens het koken/bakken? De groepsleden werken nauw samen, helpen elkaar en benutten elkaars talenten en mogelijkheden.

Fotogroep

Beelden zeggen soms meer dan woorden. In deze cursus leer je hoe je zelf foto’s kunt maken. Ook als je misschien maar één hand kunt gebruiken of je het nog nooit hebt gedaan. Met die beelden kun je elkaar iets vertellen. In deze groep krijg je opdrachten om foto’s te maken. In de volgende groep worden deze besproken. Het doel hiervan is het kunnen inzetten van zelfgemaakte foto’s tijdens de communicatie.

Afasiekoor

Het wekelijkse afasiekoor is bedoeld voor mensen met afasie en spraakapraxie. Uit onderzoek blijkt dat zingen in een afasiekoor het vinden van woorden bevorderd. Daarnaast neemt de spraakapraxie af. Het afasiekoor wordt begeleid door een muziektherapeut en logopedist. Beide zijn SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia ) gecertificeerd. De logopedist is gecertificeerd afasietherapeut en gespecialiseerd in spraakapraxie.

Theatergroep

In deze groep staat communiceren doormiddel van drama centraal. Er zijn vele manieren om te communiceren. Deze communicatiemogelijkheden komen aanbod tijdens drama-oefeningen onder begeleiding van een dramatherapeut en een logopedist. Iedereen is gelijk, alles is mogelijk!
Er is ook ruimte om te werken aan een gezamenlijke toneelvoorstelling mocht daar belangstelling voor zijn.

Eropuit groep

Zullen we er samen op uit gaan? Dan kunnen we samen plannen maken. Waar gaan we heen? Moet er iets worden uitgezocht? Hebben we iets nodig?. Natuurlijk wordt de activiteit ook nabesproken.

Creatieve groep/andere groep

Heb jij een leuk idee voor een groep? Laat het ons weten!

Aanmelden voor individuele logopedische behandeling

Klik hier om u aan te melden en een afspraak te maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen.