Coronaprotocol Taalstroom

Coronaprotocol Communicatiecentrum Taalstroom

Triage

-Er vindt een triage (beslissing over wel, niet of op afstand behandelen) voor iedere behandeling plaats op basis van onderstaande tabel.

-De cliënt wordt zoveel mogelijk op afstand behandeld.

Wanneer dat niet mogelijk of wenselijk is wordt het volgende stappenplan gevolgd:

  • Cliënten worden voor de behandeling gescreend (bijlage 1) op aanwezigheid van, ook milde, klachten passend bij COVID-19.
  • De logopedist beslist op basis van onderstaande tabel of een behandeling doorgang kan vinden.

NB. Bij hoog-risico-handelingen, zoals behandeling bij cliënten met slikklachten, overweegt de logopedist uitstel, observatie op afstand of het gebruik van PBM (Persoonlijke Beschermende Middelen).

 Personen zonder COVID-19 klachten of symptomen op basis van triagePersonen met bewezen COVID-19, of gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen met symptomen van COVID-19 of gezinsleden met koorts of benauwdheidsklachten
Reguliere paramedische zorg op afstand/digitaalwel wel
Consult in paramedische praktijkwel, zonder PBM niet
Consult in de thuissituatiewel, zonder PBMniet
Spoedconsult aan huis vereist om irreversibele schade te voorkomenwel, zonder PBM mogelijk, met PBM[1]

[1]  Bij ‘mogelijk’ overweeg je of is er sprake is van irreversibele schade bij uitblijven van behandelen. Is dit niet het  geval, stel behandeling uit!

PBM = Persoonlijke beschermende maatregelen
Wij moeten daarbij gebruiken:
– Handschoenen
– Beschermende bril
– Chirurgisch mondkapje

Bij behandeling in de praktijk of aan huis

Algemene maatregelen

– Afstand houden van elkaar, minstens 1,5 meter, wanneer mogelijk.
– Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
– Elkaar geen hand geven.
– Handen wassen bij binnenkomst.
– Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig)
– Voorkom contact tussen je handen en je gezicht.

Algemene maatregelen bij de logopedische behandeling

– De cliënt wordt zoveel mogelijk op afstand behandeld (beeldbellen/telefonisch etc)
– Kwetsbare ouderen of huisbezoeken worden zoveel mogelijk aan het begin van de dag gepland.
-Er wordt gewerkt/behandeld volgens factscheet-Logopedisch-handelen bij COVID-19

Behandelruimte en materialen

– Er bevindt zich in de behandelruimte een plexiglazen scherm als barrière tussen behandelaar en bezoeker
-De behandelruimte wordt na iedere behandeling schoongemaakt en 15 minuten gelucht.
-Gebruikte materialen worden na iedere behandeling gereinigd. Kunnen deze niet worden gereinigd dan worden deze voor 3 dagen weggelegd.
– Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van het toilet. Het toilet wordt na ieder bezoek gereinigd.
– Er mogen maximaal 2 personen in de behandelkamer.
– Begeleiders/partners mogen in principe niet mee naar binnen.  Wanneer dit voor de behandeling wel noodzakelijk is wordt er gebruik gemaakt van een grotere ruimte in het gebouw.
– De wachtkamer wordt niet meer gebruikt. Zorg dat u niet te vroeg of te laat komt. Er zit minimaal 15 minuten tussen iedere behandeling zodat niemand elkaar tegenkomt.
– Tijdens de behandeling wordt geen koffie, thee of water geschonken. Zorg dat u een flesje water bij u hebt wanneer u iets wilt drinken.

Logopedist

– Zorgt voor een goede handhygiëne.
-Voor alle medewerkers, met name diegenen met patiëntencontact, 1 keer daags temperatuur meten en zelf-check op aanwezigheid van (ook milde) klachten. Bij klachten thuisblijven en contact opnemen met huisarts, en testen op SARS-CoV-2.
-Draag kleding die de onderarmen onbedekt laat (t.b.v. betere handhygiëne) en trek iedere dag schone kleren aan
– Er is maximaal 1 logopedist per patiënt betrokken wanneer er fysieke behandelingen plaatsvinden.
– Draagt beschermend materiaal (handschoenen, mondkapje, spatbril, labjas etc.) wanneer dit noodzakelijk is (Zie tabel Triage)

Cliënten

– Cliënten worden voor de behandeling gescreend (bijlage 1) op aanwezigheid van, ook milde, klachten passend bij COVID-19. De logopedist beslist of een behandeling doorgang kan vinden.
– Cliënten komen zoveel mogelijk alleen.
– Cliënten komen maximaal 5 minuten te vroeg en kloppen meteen bij de behandelruimte aan. De wachtruimte wordt niet meer gebruikt.
– Cliënten wassen hun handen bij binnenkomst en drogen die af met een papieren tissue.
-Cliënten dienen zelf een pen en evt. een flesje water mee te brengen.

Huisbezoek

– De logopedist komt alleen en er is niemand anders in de kamer waar behandeld wordt aanwezig, behalve wanneer dit noodzakelijk is.
– De logopedist wast haar handen bij binnenkomst en wanneer ze weggaat.
– Er wordt zoveel mogelijk gehouden aan de 1,5 meter afstand
– Huisbezoeken vinden bij voorkeur buiten plaats, wanneer dit mogelijk is.

Groepen

– Een groep bestaat uit maximaal 4 personen. Grotere groepen worden gesplitst.
– Deelnemers houden continue 1,5 meter afstand van elkaar.
– De logopedist zorgt dat er in een behandelruimte gewerkt wordt waar afstand houden mogelijk is.

Bijlage 1

 Vragen die gesteld kunnen worden bij screening voor poliklinisch bezoek of opname:

– Heeft u of had u in de afgelopen 24 uur last van klachten die bij het coronavirus horen, zoals:

1. Verhoging of koorts (38 C of meer)
2. kortademigheid?

3. spierpijn?

4. algehele malaise?

5. hoesten?

6. keelpijn?

7. neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopt neus?

8. recent ontstane onverklaard smaak en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid)?

9. extreme vermoeidheid?

10. pijn achter de ogen?

11. (onverklaarde) diarree?

– Heeft u een huisgenoot/partner met benauwdheidsklachten en/of koorts

– Heeft u of uw huisgenoot/partner in de afgelopen 14 dagen bewezen COVID-19 gehad?

Bronnen

  • Factscheet-Logopedisch-handelen bij COVID 19, 23 april 2020, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
    • Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis,7 mei 2020,Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN, bestaande uit de beroepsverenigingen: Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Optometristen Vereniging Nederland (OVN)), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
  • Organisatie Logopediepraktijk; mei 2020, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • LEIDRAAD Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2; 09 mei 2020, Federatie Medisch Specialisten