Visie en missie

Wij zijn specialist op het gebied van logopedie en communicatie bij volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Wij zijn gedreven om mensen die anders communiceren door een hersenaandoening de mogelijkheid te bieden met anderen contact te maken. Contact is een eerste levensbehoefte.

Onze missie is om de communicatie én de kwaliteit van leven van volwassenen met communicatieproblemen door NAH te verbeteren. Wij gaan uit van iemands talenten en mogelijkheden. We bieden zorg op maat, passend bij de persoon en zijn omgeving.

Wij denken dat het aanbieden van logopedie in combinatie met lotgenotencontact, sociale en creatieve activiteiten, begeleiding van mantelzorgers en informatievoorziening over communicatieproblemen door NAH bijdraagt aan de kwaliteit van het functioneren van onze doelgroep en haar omgeving.
Een dergelijk aanbod bestaat nog niet in deze regio en wij hopen hiermee dan ook te voldoen aan een onvervulde behoefte.

Communiceren doe je samen. Daarom betrekken wij de mensen in de omgeving van de cliënt bij de behandeling. Dit kunnen mantelzorgers, maar ook zorgmedewerkers of andere therapeuten zijn.
Wij werken graag samen met anderen om zo tot optimale zorg te komen.

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat kennis wordt uitgewisseld.
Wij willen graag informatieavonden organiseren voor cliënten en mantelzorgers, maar ook scholingen (op maat) aanbieden aan professionals.
Wij willen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, door samenwerkingen aan te gaan met wetenschappelijke instanties. Daarbij willen we deze instanties stimuleren om hun opgedane kennis te delen met professionals en met de mensen om wie hun onderzoek gaat.