Nieuwsbrief 03-2020

Nieuwsbrief 03-2020

Door admin op 1 maart 2020

Communicatiecentrum Taalstroom biedt logopedie voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun omgeving. Zoals mensen met taal- en spraakproblemen na een beroerte, bij dementie of een neurodegeneratieve aandoening. We bieden zorg op maat passend bij de persoon met NAH en zijn omgeving. Hierbij worden de talenten, interesses en sterke kanten benut.

Klaar voor de start!

Dit jaar hebben wij een prachtige start gemaakt:
Een feestelijke opening met veel gasten, twee keer een verhaal in de Gelderlander, nieuwe aanmeldingen voor onze groepen en nieuwe mensen die ons willen komen ondersteunen. Wij geven u hieronder een beeldverslag van de opening.

Wij hoopten op een spraakmakend jaar en dat wordt het. Helaas wel anders dan we gehoopt hadden…

Communicatie is belangrijker dan ooit in deze moeilijke tijd. Daarom schrijven wij in deze nieuwsbrief over de maatregelen die wij nemen vanwege het coronavirus. Maar ook wat er nog wel mogelijk is, omdat de zorg zoveel mogelijk door moet gaan. Voor mensen met communicatie- en slikproblemen.

We wensen u sterkte de komende tijd. En we hopen dat u ondanks alles in contact mag blijven met de mensen om u heen!

Terugblik 24 januari 2020

Opening Communicatiecentrum Taalstroom

Eindelijk was het dan zo ver! Op 24 januari 2020 werd Communicatiecentrum Taalstroom feestelijk geopend door Pim van Teffelen (Wethouder Gemeente Beuningen).

De wethouder gaf uitgebreid over het belang van de oprichting van het Centrum. Deze slaat een brug tussen wat mensen overkomt, (een beroerte of een hersenaandoening zoals dementie), en daarop volgende revalidatie en (weer) deelnemen aan het dagelijks leven.

Er zijn veel mensen op afgekomen. Mensen met NAH, collega logopedisten, andere werkers in de zorg, buurtgenoten, vrienden en familie. Iedereen kreeg een stuk taart met het nieuwe logo, kon de locatie in het oude kloostergebouw bewonderen, met elkaar praten en luisteren naar verschillende sprekers.

Regina vertelde tijdens de opening over de droom die zij en Berber hadden en over het proces om deze droom waar te maken. Een plek creëren waar volwassenen met communicatieproblemen door Niet Aangeboren Hersenletsel en hun mantelzorgers terecht kunnen.

Karin Hekking, ervaringsdeskundige, vertelde over het hersenletsel dat zij opliep. Over haar strijd om weer te kunnen communiceren en hoe belangrijk het is dat er juist een communicatiecentrum als Taalstroom wordt opgericht. Om mensen met dergelijke problemen een plek te geven om te oefenen en samen te streven naar contact, een gesprek, in het centrum maar juist ook daarbuiten.
Zie voor meer informatie: www.kaah.nl

Victória Piai, onderzoeker bij het Donders instituut kwam daarna aan het woord. Zij legde de verbinding tussen de wetenschap en het centrum. Observatie van en input vanuit mensen met communicatieproblemen is van groot belang. Welke problemen ervaren zij in de communicatie? Wat vinden zij dat onderzocht moet worden? Welke behandeling moet er komen? Victoria hoopt deze vraagstellingen te kunnen onderzoeken en vervolgens terug te kunnen komen met antwoorden.

De bezoekers, vol van inspirerende woorden, prettige gesprekken en taart verlieten met een tevreden gevoel het feest. Een droom, een ideaal, een begin. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in een gesprek. Omdat contact een basisbehoefte is.

Corona-virus

Deze week hebben wij besloten alle individuele en groepsbehandelingen af te zeggen voor de komende 3 weken. In de praktijk en aan huis. Onze cliënten vallen tenslotte meestal onder de kwetsbare groep. We houden contact met onze cliënten en zoeken naar een passende oplossing voor iedereen. Lees hieronder meer.

Telelogopedie en telefoon

De moderne techniek biedt enkele oplossingen:

Telelogopedie:
dit is behandeling via beeldverbinding. Wij zoeken samen met de organisaties die ons ondersteunen naar passende mogelijkheden. Deze zullen voldoen aan de eisen van kwaliteit en veiligheid.

Telefonisch consult:
via de telefoon kunnen ook instructies en advies gegeven worden.

Vergoeding:
Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden deze diensten al. Momenteel wordt overlegd over een nog ruimere regeling.

Ook cliënten die nog niet waren aangemeld bij ons kunnen op deze manier advies, begeleiding en behandeling krijgen.

Neem contact met ons op wanneer u geïnteresseerd bent in bovenstaande mogelijkheden.