Corona nieuws 24-03-2020

Corona nieuws 24-03-2020

Door admin op 24 maart 2020

Logopedische zorg de komende tijd


Nu door het corona-virus ook het geven van advies en behandeling wordt bemoeilijkt willen wij toch logopedische zorg bieden aan wie dat nodig heeft. Hierbij volgen wij de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM uiteraard nauwgezet.

Wij willen de behandelingen aan onze huidige cliënten zo goed mogelijk doorgang laten vinden en willen ook zorg bieden aan nieuwe cliënten.
Momenteel worden mensen zo snel mogelijk naar huis ontslagen na ziekenhuis- of verpleeghuisopname. Het gaat daarbij ook om mensen met communicatie- en slikproblemen. Juist nu hebben deze mensen zorg, advies en behandeling aan huis nodig.

Wat kunnen wij bieden?

Wat betreft nieuwe cliënten:
Cliënten worden in principe op afstand gezien/gesproken, via beeldbellen of telefonisch.
Alleen op nadrukkelijk verzoek van een arts brengen wij een huisbezoek,
mits wij zelf en onze huisgenoten gezond zijn.
Anamnese, intake, onderzoek wordt vergoed door alle zorgverzekeraars, wanneer dit via beeldbellen of via direct contact gedaan worden.
Hiervoor is een verwijzing van een arts nodig.

Wat betreft cliënten die al in behandeling zijn:
Cliënten worden op afstand behandeld. Dit kan zijn via :

  • Beeldbellen via smartphone, tablet of laptop.
    Wij doen dit via ClickDoc, een door de NVLF aanbevolen programma.Wij sturen hiervoor een handleiding naar alle cliënten. Ook willen we zoveel mogelijk gebruik maken van digitale oefenprogramma’s die voor onze doelgroep geschikt zijn.
  • De behandeling duurt net zo lang als een normale behandeling.
    Dit wordt nu door alle zorgverzekeraars vergoed.
  • Telefonisch consult, duur 10- 15 minuten. Dit wordt alleen door CZ en Menzis vergoed.
  • Oefeningen sturen via mail of post, liefst in combinatie met één van bovenstaande behandelingen.